POUS, FINQUES

 

Coneguda agència de propietat immobiliària que s’ originaria al carrer d’ en Pujol 18-20, de Mataró. N’ era propietari, des del 1935, Antoni Pous i Jou, que vivia al costat mateix de les oficines.

Fill d' Antoni Pous i Codina i de Concepció Jou i Solanas, Antoni es va casar amb Maria Layret i Pons, essent pares de Concepció, de Joan Antoni, de Josep Mª, de Montserrat, de Mariona, d’ Antoni, d’ Isabel, de Jordi i de Xavier. Antoni Pous i Jou va morir el 1979. [1]

Estretament relacionada és l’ empresa Urbanitzacions i Edificacions S.A. (URBEDSA). Creada l’ any 1966, es dedicaria a la construcció, compra i venda d’ immobles, urbanització i parcel.lació de terrenys, promoció d’ habitatges, etc… La seva seu, el carrer d’ en Pujol 20.[2]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Administradors-de-finques-3831.html

[2] Una altra empresa de característiques similars va ser URTISA (Urbanizaciones y Transportes Iluro S.A.) per a la construcció i obres públiques. Estava situada al carrer Tetuan 41 (interior).