PRAT, CAN

 

Es troba a Cabrera de Mar, al carrer de Sant Joan. És una obra popular del segle XVII, al carrer de Sant Joan. És una casa de pagès de dues vessants, amb planta baixa i pis, amb portal rodó i dovellat. Un rellotge de sol que hi ha a la façana, porta una inscripció ben curiosa: “Jo sense sol i tu sense fe no valem re”.

La casa pertany a la família Prat des de fa més de cent anys.[1]

 

 

 [1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_del_Maresme