PRIMS, COPISTERIA

 

Taller de realització de fotocòpies i còpies de plànols, des del 1948, situat originàriament a la Muralla de la Presó 21. També taller de reportatges gràfics i de fotografia.

Originari de Castellterçol, Francesc Prims i Juaní va treballar a la Banca. A Mataró es casaria amb Josefa Bas i Bigay.

Fills seus serien Joan (que regentaria la copisteria pròpiament dita, relacionada també amb la Impremta Prims Quer S.L., de Cabrera de Mar); Joaquim, fotògraf, i Francesc, casats respectivament amb Roser Roig i Quer, amb Mercè Labrador i Vives i amb Teresa Salvañà.

Francesc Prims i Juaní va morir el 1966.