PRUNA, CAN

 

Conjunt rural amb una construcció residencial de l’any 1950, i un annex recent. A la finca hi ha una alta productivitat agrícola i mecanismes moderns per la comercialització dels productes. S’han realitzat reformes a l’interior de la construcció antiga al costat de la casa principal, substituint definitivament el volum antic de dos plantes per un d’ una sola. A l’altre costat i visible des del camí d’accés –que és el que prové de les Cinc Sènies- hi ha la bassa rodona de rec rodejada d’un important entorn vegetal. En la finca hi ha grans hivernacles i un magatzem de recent construcció agrícola. També ha estat coneguda com Can Roca, Can Miró i Can Mingo. [1]

És el número 41 del Veïnat de Mata. Avui, un Pla Especial per a Masies i Cases rurals en preveu la seva rehabilitació i la seva possible adaptació a diferents usos. [2]

 

// També és Can Pruna una casa situada a les Hortes de la Carretera de Barcelona, on aproximadament es troba avui el carrer de l’ Overlocaire. Antigament formava part de la finca de Can Batista.

 

 

 [1] Amb el nom de Can Mingo o Can Domingo es denomina també una masia de la part nord-est de Mataró, anant cap a Sant Andreu de Llavaneres, al costat mateix del Torrent Forcat i al sud de la urbanització Can Quirze.

[2] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_001_050.pdf. Veure fitxa 27.