PUJOL, MAS

 

Es troba documentat al Mataró del segle XIV. Estava situat a l’actual carrer del mateix nom. L’indret també era conegut com As Vilars. Quedà integrat a la xarxa urbana mataronina als segles XVI i XVII.

Altres masos que també quedaren integrats en el nucli urbà d’ aquesta època serien els Mas Andreu, Bellot, Bova, Bertran Costa, Capella, Castellar, Espanyol, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver Palau àlies Costa, Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya i Soler del Pou.[1]

 

// Mas Pujol és també un restaurant situat a la carretera de Vilassar de Mar a Argentona (quilòmetre 2,7). Ofereix tot tipus de servei relacionat amb la restauració (com càtering) i, a l’ estiu, concerts musicals. [2]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 74.

[2] http://www.maspujol.cat/