PUNSOLA, CAN

 

Casa de pagès situada al costat del Torrent dels Sumells i de la Carretera de Mata. S’ hi accedeix per aquesta carretera. Oficialment és al Veïnat de Mata 64. El conjunt rural està format per un cos residencial i principal de dues plantes amb coberta a dues aigües de principis del segle XX al costat d’una bassa de reg circular i per uns magatzems davant, formant una altre alineació separada per una franja de terreny.

Forma part fiscalment de dues finques però d’un sol propietari. Els camps no s’estan conreant i la casa no està habitada. La finca limita amb el Torrent d’en Sumells. En el límit de la finca hi ha una canalització d’aigua del segle XIX per fer arribar aigua a la Plana de Les Cinc Sènies. Avui, un Pla Especial per a Masies i Cases rurals en preveu la seva rehabilitació i la seva possible adaptació a diferents usos. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_001_050.pdf. Veure fitxa 19.