PUPUT, XARAGALL DEL

 

Es troba a Argentona, al Veïnat del Lladó. A les seves immediacions hi ha una font coneguda precisament com del Puput. A una cinquantena de metres més avall es localitza també la Font d’ en Miliu. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.