QUINTANA, HORTA DE LA

 

Segons Ramon Salas i Oliveras, estava situada al capdavall de l’ actual Ronda Prim, anant cap al carrer de Tetuan, en el moment que es converteix en el carrer d’ Iluro. Al costat mateix hi havia Can Gallart, casa desapareguda després, en obrir-se la Ronda d’ Alfons XII.[1]

Una quintana, per definició, és un camp de conreu o de pastura, immediat al mas.

 

 

 [1] Veure l’ article “La ciutat en el record” (I), escrit per Ramon Salas i Oliveras i publicat a FULLS/56, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 1996. pŕg. 50