RAY, S.A.

 

Inicià les seves activitats a Mataró amb el nom “Tejidos de Punto S.A.”, que fundaren l’ any 1945 els Srs. Solà, Roure, Grau, Abril i Rovira. Van començar produint màquines de confecció i d’ acabats (l’ anomenada « dent de rata »). A la Fira de Mataró de l’ any 1950 presentaren la màquina de confecció tipus “overlock”, que estava basada en el model de la “Singer” americana.

L’ any 1956 aquesta empresa es transformà en RAY S.A., continuant la mateixa línia de producció. Estava ubicada al carrer Campeny.

Durant els anys seixanta el ritme de producció s’ accelerà, arribant a fabricar unes cent màquines mensuals, que donaven feina a una setantena de treballadors. Tot i així, amb la crisi de la dècada dels setanta, l’ any 1978 tancà les seves portes, quan tenia 37 treballadors. [1]

 

 

 [1] LLONCH I CASANOVAS, Montserrat: “El gènere de punt a Catalunya i Mataró”. Op. Cit. pàgs.128-130.