REC DEL MOLÍ, EL

 

Canalització que, a grans trets i en un tram important, coincidiria amb l’ actual carrer de Lepant. El Rec del Molí aconduïa cap al mar les aigües procedents de la Riera de Cirera i de la Rambla.

Com és lògic deixà de tenir aquesta funció quan les aigües que baixaven per la Riera i per la Rambla varen ser reorientades cap al Desviament (1916), des de la part alta de la Riera de Cirera, cap a la Riera de Sant Simó, a llevant de la ciutat.

Com és sabut el Desviament queda soterrat ara i coincideix amb el que és l’ Avinguda d’ Amèrica.