RECASENS I FAL·LERA, S.S.

 

Va ser una empresa mataronina important en el Mataró de 1881. Tenia 15 telers mecànics i 10 de manuals. En aquest sentit només era superada per Sala, Baladia i Cia. I per Gaietà Marfà. Altres empreses de caràcter similar, ordenades pel número total de telers en aquells anys eren Masoliver i Cia (12), Antoni Escapa (12), Srs. Cabot Massa i Espín (12), Sebastià Salvador (12), Germans Josep i Domènec Castañer (11), Andreu Sans i Coll (11), Francesc Coll i Puig (10)… Després, ja amb menys de 10 telers, seguirien Pere Valls i Baqués, Antoni Regàs, Josep An. Recasens, Srs. Llavina Iniesta, Francesc Julià i Majó, Josep Subirà i Solà, etc... [1]

 

 

 [1] LLONCH I CASANOVAS, Montserrat: “El Gènere de Punt a Catalunya i a Mataró...”. Op. Cit. pàg. 181.