REI, FONT DE CAL

 

Es troba al terme de Dosrius i al Veďnat de Can Rimbles, concretament al paratge denominat la Brolla de Cal Rei, una formació vegetal constituďda per arbusts, mates i herbes... La casa de pagčs més propera és Can Gel. Es localitza en un indret prou abrupte, ple de roques, i en un espai que fa com un congost.

Com moltes altres fonts d’ avui, a la comarca, el seu cabal intermitent fa que es tracti d’ una aigua no potable. [1]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pŕg. 177.