REIS, FONT DELS

 

Situada a la Urbanització de Can Vilardell, al camí de Can Vilardell Vell. Estŕ tancada i d’ ella en sortia (1994) una derivació cap a la denominada Font de Sant Ireneu. Un dels nous carrers del Pla Parcial de Can Serra, situat a les immediacions de les Pistes Municipals d'Atletisme, al Veďnat de Cirera, porta aquest nom, des del juliol del 2006.

La Font dels Reis és una denominació antiga amb la qual es designava una mina d'aigua, avui clausurada.