RENIU, MAS

 

Es troba documentat a Cirera, al segle XIV. Limitava amb els masos Soler i Auleda. Es tracta d’un mas que es coneix primer com a Reniu Çafont (1633), posteriorment com a simplement Çafont (1644) i Bruguera Çafont Serra, encara més tard (1662).

Altres masos documentats a Cirera en aquest segle XIV són els Janer, Soler, Oliver, Vilardell, Ametller, Serra, Ouleda, Lensó i Aperset.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...” Op. Cit. pàg. 72.