RIBA, MAS

 

Nom antic –constatat a la segona meitat del segle XIV- del denominat Mas Garbí, ubicat al Veïnat de Valldeix, en els segles XVI i XVII.

Altres masos de Valldeix en aquests mateixos segles serien els Bertran, Blai, Bruguera, Catà, Costa, Estruc i Feu, Feu, Lladó, Marquès, Mataró, Morot, Riba, Pons, Portell, Roure, Sala, Sanguerra, Soler i Belloc. Molts d’ ells –sobretot els esmentats en primer terme- són clarament identificables avui. [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 76.