RIBES, LES

 

Zona plana de la part baixa de Cabrera que quedaria entre l' A-19 i la carretera Nacional II, al damunt mateix de les instal.lacions actuals del Carrefour. A les seves immediacions hi ha la masia també dita de Can Ballescà [1], documentada des del segle XVI, tot i que el seu aspecte actual es deu a la reconstrucció efectuada el 1752, quan era propietat d'Agnès Dalmau. La façana principal té el característic coronament ondulant propi del barroc. La reconstrucció del segle XVIII va reorientar la façana principal a la banda sud, mentre que a l'obra anterior estava situada a l'est. En la reforma s'utilitzaren elements anteriors, com les finestres de llinda plana.

Una altra casa-torre de l’ indret seria Can Boter, iniciada l’ any 1752. Tindria tres cóssos.

 

// Les Ribes és també el nom que es dóna al paratge on hi ha el tram final del Torrent de Vallgiró, prop de la Casa Blanca, al costat de la carretera N-II.

 

 

 [1] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2405