RIERA, CAN

 

Casa de pagès o masia referenciada al segle XIV i constatada al segle XVII (1633), propietat de la família Quadrada, que es localitza a uns dos-cents metres a l’est de l’ermita de Sant Martí de Mata. És inclosa al Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Històrico-Arquitectònic. També es considera que pot ser l’ antic Mas Garau, de Mata, que rebé Guerau Riera l’ any 1512.

En trobar-se pràcticament al límit nord oriental del terme de Mataró, tocant gairebé al de Sant Andreu de Llavaneres i situada a uns 300 metres sobre el nivell del mar, té molt bones vistes cap a tots els indrets.[1] Cases de pagès que queden més avall serien Ca l’ Aliveras, Can Borràs i Can Gol.

 

// Can Riera és també una masia de sòlida constitució, ubicada al peu de la carretera que va de Vilassar de Mar a Argentona, ja en el terme municipal d'aquesta darrera població, al Veïnat de Lladó. Té una important sureda. En un principi va ser la família Gili, la que hi habità i se la va conèixer com Can Gili. Posteriorment els Riera en serien els propietaris. [2]

Cases de pagès properes serien Can Serra de Lladó, Can Por i Can Portell, totes elles a poca distància de l’ ermita de la Mare de Déu del Viver, prou coneguda.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047/fitxa_22.pdf

[2] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 47.