RIERA, CAN PEP

 

Masia-habitatge de relativa recent construcció (data del 1999), que té una superfície de 400 metres quadrats i, com adreça, Veïnat de Mata núm. 96.

A la finca -propietat del que fou conegut capdavanter de la Unió de Pagesos, Pep Riera i Porta- s’ hi accedeix pel denominat Camí dels Contrabandistes i queda a sota del camí de Can Flequer, que a la vegada mena a Sant Martí de Mata. És el mateix camí que accedeix a Can Noè.

Es tracta d’ una propietat, amb activitat agrària, que forma part del Pla Especial de Masies Rurals de Mataró. [1]

 

 

 [1] Veure (PDF) Ampliació i catàleg de masies i cases rurals-Mataro.cat. Fitxa 88.