RIERA, ELECTRICITAT

 

Empresa de serveis Instal.lador d’ enllumenats, d’ electricitat industrial, muntatges elèctrics, instal.lacions d’ aigua… amb oficina i taller al carrer Iluro 42-44 i punt de servei i botiga a la Plaça de Cuba 53. Altres lampistes coneguts d’ aquell moment, a Mataró serien Salvador Armengol (Palau 16), Joan Asparch (Sant Cristòfor 5), Ferran Boquet (Santa Teresa 23), Vda. de G. Buch (Cuba 102), Jaume Fàbregas (Bisbe Mas,8), Artur Galí (Montserrat 50), Isidre Julià (Santa Teresa 47), Francesc Magrassó (Argentona 52), Manuel Murlans (Palau 31), Joan Pla (Fermí Galan 345), Electricitat i estris (Sant Joaquim 53) i Domènec Ricardi (Torrent 74). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Electricistes,-electricitat,-electronica-3888.html