RIERA, TORRENT DE CAN

 

Neix al paratge de les Encantades i, per sota de Can Serra de Lledó, va a parar a la Riera d’ Argentona. En el seu trajecte hi ha la Font dels Enamorats, Can Riera, la Mina de Ca l’ Elies i, un xic més lluny, la Casa de la Por.