RISPAU, MAS

 

Quedaria situat al Veïnat de Traià, però més en concret cap a Cerdanyola. Es constata la seva existència als segles XVI i XVII.

Altres masos ubicats en aquesta zona i en aquesta època serien Escarp (més aviat cap a la zona de Bera), Agell, Alegre (que limitaven amb l’ Escarp), Camps i Traià (que es trobaven de costat); Salvador i Torner.[1]

Com és sabut, el Veïnat de Traià va formar part del terme de Mataró fins al 1840.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 75.