ROCAFONDA-EL PALAU, CASAL DE GENT GRAN DE

 

Es troba al carrer Colòmbia 55 i, com tots els altres centres de persones grans, ofereix acollida i activitats que van des de cursos formatius d’ aprenentatge fins a altres de caràcter social, lúdiques o d’ esbarjo (com manualitats, tallers artístics, jocs, etc.).

El Casal de la Gent Gran d’ aquest sector es localitza a les immediacions de Can Noè, el punt vital dels equipaments de Rocafonda.[1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/gent_gran/casals/rocafonda/