RODON, SERRALLERIA DE JOAN

 

Estava situada al carrer de Sant Josep 11, de Mataró. Oferia com a especialitat la venda de nòries hidràuliques, molins de vent, bombes d’ elevació d’ aigües, etc… així com altres serveis relacionats o propis del ram.

Segons la publicitat de l’ època, servia a diferents llocs de l’ Estat Espanyol amb facilitats de pagament.