ROIG DE LA PENYA, MAS

 

Quedava situat entre els carrers actuals de Barcelona, d’en Pujol i de Sant Cristòfor, en una mena de camp, dir vulgarment les Pedratxes. Va ser un mas incorporat al nucli urbà mataroní en el decurs dels segles XVI i XVII. [1]

Altres masos que també quedaren integrats a Mataró en aquesta època serien els Mas Andreu, Bellot, Bova, Bertran Costa, Capella, Castellar, Espanyol, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver Palau (àlies Costa), Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó i Soler del Pou.[2]

 

 

 [1] Veure “Aproximació a l’ estudi d’ una propietat. Els Roig de la Peña al Mataró dels segles XVI i XVII”, de M.Josep Castillo i Ezquerra, publicat a IV Sessió d’ Estudis Mataronins (9 de maig de 1987). Mauseu Arxiu de Santa Maria. Patronat Municipal de Cultura. Mataró, 1988. pàgs. 59-76.

[2] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 74.