ROS, MAS

 

Es troba documentat a Mataró, al segle XIV. Altres masos de nom constatat [1], pel que fa on des de sempre hi havia hagut l’ actual ciutat, són Bovet, Seguí, Palau, Caprec Verdaguer, Sibila, Capella, Bertran, Vila, Salvas, Dorca, Miquel, Poç Mataró, Bova, Roig, Pujol i Campmajor.

 

// També hi ha constància d’ un Mas Ros, ubicat a prop de la Riera de Mata, als segles XVI i XVII en un veïnat on també s’ hi trobaven els masos Berenguer, Carbó o Miquel, Ferragut, Gener, Gual, Mata, Pi, Solei i Tria.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “ Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pàg. 72 i 73