ROS, MOBLES MATEU

 

A principis del segle XX hi havia la botiga de mobles (fundada el 1912) Ros, Bergel i Forns, al carrer de Barcelona 36. Mateu Ros, un dels socis, era ebenista de professió. El 1940 es traslladà al local definitiu del mateix carrer de Barcelona i el 1948 amplià la seva oferta amb articles per a la decoració. Mateu es va casar amb Remei Moré i Campmany. Fills seus van ser Dolors, Rosa, Agustina, Mateu (que va ser regidor de l' Ajuntament de Mataró) i Gerard.

Altres botigues o tallers del mateix ram eren, en el Mataró dels anys trenta i encara més endavant, Ramon Cañellas (del carrer Palau núm.20), Ernest Clariana (del carrer Nou 15), de la Vídua Boada (Sant Josep 41), Santiago Domènech (Riera 35), Josep Jubany (Riera 53), Jaume Fornells (Sant Antoni 30), Pere Valero (del Torrent) i Josep Marimón (del carrer d’ Argüelles).