ROSSELLÓ, ISIDRE

 

Nom del propietari de l’ empresa del gčnere de punt, de Mataró, que estava estructurada com una societat anňnima. [1]

Isidre Rosselló S.A. va ser fundada el 1948. In its beginnings, the company specialised itself in underwear manufacturing (Girls, Boys, Ladies, Men), with a 100% cotton quality. En els seus inicis, l'empresa es va especialitzar en la fabricació de roba interior (nenes, nens, senyores, homes), amb una qualitat de 100 % cotó. Later on, in 1980, it extended its maufacturing lines with pyjamas (Children and Adults) due to the market's own evolution. Més tard, el 1980, va ampliar les seves línies amb els pijames (nens i adults), a causa de la prňpia evolució del mercat. At present, the company is one of the main pyjamas' specialists, and it also manufactures Sportwear and Beachwear. Amb els anys, l’ empresa va ser una de les principals especialistes en pijames. With its TRUPIAL trademark, it is present in the whole Spanish market, as well as in the EU, in the USA and in the Middle East. Amb la seva marca Trupial, seria present en tot el mercat espanyol, així com a la UE, als EUA i a l’ Orient Mitjŕ..

Since 1988, the company has a modern and excellent plant in Cabrera de Mar (Maresme), where it moved when the initial factory of Mataró became insufficient. Des de 1988, l'empresa va comptar amb una planta moderna a Cabrera de Mar (Maresme), on es va traslladar quan la fŕbrica inicial de Mataró es va fer insuficient.

 

 

 [1] http://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=en&u=http://www.textile.org/irossello/eng/presentacion_empresa.htm&prev=/search%3Fq%3D%2522Rosell%25C3%25B3%2B%2522Trupial%2BMatar%25C3%25B3%26biw%3D1280%26bih%3D899