ROSSINYOL, FONT DEL

 

Es troba al terme municipal de Mataró, al Veïnat de Maians i al paratge del Sot de la Guineu. De cabal continu o intermitent en el seu temps, avui és una font seca. S’ hi accedeix pel trencall del Camí de Serra (que va de Can Bruguera cap a Argentona) justament a la cruïlla amb el també camí que ve del Parc Forental. La Font es localitzaria en un conjunt de pedres granítiques que hi ha a uns 150 metres de l’ esmentada cruïlla.

Prosseguint el camí de la Font del Rossinyol s’ arriba a la Font de Can Gasarapa.[1]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris….”. pàg. 183.