ROTLLO, EL

 

Cercle metàl.lic, sostingut per unes barres de ferro verticals, amb altres amb altres que s’ entrecreuaven, que estava situat (des del 1907) al capdavall del carrer de Sant Antoni, arran de mar. Era el lloc on es feia la subhasta de peix, abans de ser venut –a l’ engròs o a la menuda- òbviament a la Peixateria o a altres establiments particulars de la ciutat.

La venda del peix es degué incrementar a Mataró a partir dels anys vint, quan s’ incorporaren els primers motors d’ explosió a les embarcacions dels pescadors.