ROURE, MAS

 

Ubicat al Veïnat de Valldeix als segles XVI i XVII, quedà incorporat al Mas Soler. Altres masos del veïnat en aquells segles eren els Bertran, Blai, Bruguera, Catà, Costa, Estruc i Feu, Garbí, Marquès, Mataró, Morot, Riba, Pons, Portell, Sala, Sanguerra, Soler i Belloc. Bona part d’ ells es poden ubicar fàcilment, segons els documents de l’època. [1]

Cal tenir present que després de la crisi demogràfica dels segles XIV i XV, deurien quedar abandonats molts masos dels alentorns de Mataró. Eren el denominats “masos rònecs”.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 76.