ROVIRA, MAS

 

Existeix a Mata a mitjans del segle XVII. També són masos d’ aquesta època els Costa, Clausell, Daviu, Flequer, Gener, Genís, Gual, Llibre, Pera, Riera, Solei i Tria. [1] Tot i així és constatable una gradual desaparició de masos i a una progressiva fragmentació de molts d’ ells.

Altres masos del mateix temps serien els Çafont, Serra, Soler i Vilardell (a Cirera); el Salvador (Traià); Ametller, Català, Diviu, Lladó, Marquès, Morot, Sala, Soler i Tria (a Valldeix).

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàgs. 79-84.