ROVIRES, TURÓ DE LES

 

Amb 253 metres sobre el nivell del mar, fa partió entre els termes municipals de Dosrius i d'Argentona, al sud del Torrent de Maians i al nord del Torrent de Pregunteres.

“Rovira”, segons Moreu-Rey [1], equival a “roureda”. I el topňnim (amb diferents accepcions, com Rovirassa, Rovirola, Ruďra o Ses Rovires) es refereix a zones on abunda aquest tipus d’ arbres.

A relativa poca distŕncia del turó, hi ha Can Rigola i Can Coll de Bocs.

 

 

 [1] MOREU-REY, Enric: “Els nostres noms de lloc”. Op. Cit. pŕg. 57.