RUAIX, LA VINYA D’ EN

 

Es troba a la part alta de Can Vilardell, ja però en el terme d’ Argentona. Existeixen dues cases de pagès amb el nom de Vinardell, en aquella zona: Can Vilardell Vell, que queda més a l’ est, i Can Vilardell Nou, sempre però al peu del Turó d’ en Dori.

Altres vinyes conegudes en el Mataró de la primera meitat del segle XX, pràcticament avui desaparegudes en la seva totalitat, foren la vinya d’ en Blaset, de l’ Esmandia, d’ en Llanetes, d’ en Boira, d’ en Borra, de Can Català, de Comadran, de la Creu de Pedra, de Lluscà i les d’ en Masriera. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.