SADURNÍ DE VALLDEIX, SANT

 

Capella possiblement originària d'una vil.la romana, situada a poca distància de la Riera de Valldeix, que a partir del segle XVIII apareix en la documentació sota l'advocació de Santa Rita de Càssia. L’ any 1873 s’ inauguraria l’ edifici tal com avui, a grans trets, el coneixem.

De fet l’ existència d’ una capella és ja constatada en documents del 1066 i del 1075. I des del 1517 es troba ja dedicada, segons documents, a Sant Sadurní.

Cal tenir present que Sant Sadurní és el patró dels aquitans i que francs i aquitans varen reconquerir als sarraïns les terres de Girona i de Barcelona.