SALA GRAUPERA, CAN

 

Casa de pagès del Veïnat de Mata (oficialment el núm.1), que es troba situada al peu del Camí del Mig, ja a l’ extrem oriental del terme de Mataró, tocant al de Sant Andreu de Llavaneres.

L’ edifici, com molts altres del sector (Can Catà, Can Dorda...), està catalogat i preservat per un Pla Parcial per a cases i propietats rurals de l’ Ajuntament de Mataró que, a més, en preveu els hipotètics usos, en un futur. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_051_100.pdf. Fitxa 99.