SALETA, LA

 

Antic “saló-teatre”, del Centre Catòlic, que a partir del 1940 es convertí en la Sala Parroquial Infantil, estretament relacionada amb la parròquia de Sant Josep. Quedava a la primera planta del Centre, fent cantonada entre la muralla dels Genovesos i la Riera, a poca distància de la Plaça dels Bous.

A més de ser un centre de trobada, era escenari de diferents representacions teatrals, entre les quals destacaven els tradicionals Pastorets, amb el text de l’ Estel de Natzaret, de Ramon Pàmies, que són els que encara es representen a la Sala Gran, la Sala Cabanyes, cada Nadal.

També s’ hi feien altres activitats, com reunions, concerts i trobades de jovent, fins ben entrada la dècada dels anys seixanta del passat segle XX.

Avui la Saleta és l’ espai de realització d’ obres de petit format que organitza la secció teatral de la Sala Cabanyes.[1]

 

 

 [1] Veure l’ article “La petita història de La Saleta”, signat per Josep Mª Cusachs i Clarà i publicat a FULLS/80, DEL Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 2004. pàgs. 19-25.