SALLA TARAU, CASAL DELS

 

El membre més conegut de la família Salla i Tarau va ser Francesc. Fill de Gaspar Salla -mercader, cavaller (1740), Regidor Degà de Mataró- i d' Anna Francesca Tarau i Cànoves, Francesc va ser Regidor Perpetu de l'Ajuntament i era un dels grans propietaris d'horta del Mataró de mitjans de segle XVIII. S'havia casat amb Maria Ignàsia Arnau i Vendrell.

És també destacable la figura d'un germà de Francesc, Gaspar, que fou monjo de Sant Cugat del Vallès, catedràtic de la Congregació Benedictina Claustral, Abat de Sant Salvador de Breda i Soci de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Morí a Breda, el 1805.[1]

El Casal dels Tarau seria l'edifici que queda fent cantonada entre la Riera i la Muralla de Sant Llorenç que, durant molt temps i en la seva planta baixa, estava ocupada pel popular Bar Canaletes.[2]

 

 

 [1] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Jaume: "Bibliografia de Mataró: Els clergues del segle XVIII". Premi Iluro 1971. Caixa d'Estalvis Laietana. Editorial Rafael Dalmau. Mataró, 1976. pàg. 1161-164. Veure també l' article signat per Ramon Reixach que porta per títol "Aprenent amb Sofia" i publicat a la revista "Mataró Report" corresponent al mes de novembre del 2004.

[2] REIXACH I PUIG, Ramon: "Els pares de la República...". Op. Cit. pàgs. 379 i 405.