SALTANT, EL

 

Es tracta de l’ antic sobreeixidor de la conducció d’ aigües de Dosrius, que queda a les immediacions de la Plaça de Granollers i que encara es pot veure a dalt del turó situat a la part oest d’ aquesta plaça.

Pràcticament des de mitjans segle XIX la ciutat feu esforços per a captar aigües procedents d’ altres indrets. Josep Saborit –un nou soci de la Palau, García i Companyia, que gestionava les aigües de Mataró- hi féu aportació d’ unes aigües pròpies que posseïa a Dosrius i Argentona, essent transportades i reunides al paratge del Molí de Vent.

Amb el temps aquestes aportacions d’ aigua es van perdre, dissortadament.[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàgs. 317 i 435.