SALVADOR, MAS

 

Es constata la seva existència al Veïnat de Traià –Puig Formic- ja en el decurs del segle XIV, com també els Oller, Torner, Alegra, Scarp, Mataró o Agell.

Més endavant, ja als segles XVI i XVII, n’ hi trobem de nous, com els Rispau (que queda a la zona de Cerdanyola), el Traià (situat al Rial de Bera) i el Camps (que es troba al costat del de Traià).[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan ; “Mataró en la Catalunya…”. Op. Cit. pàgs. 72-75.