SANCHO, ACADÈMIA

 

Molt popular i coneguda en el seu moment es va localitzar inicialment a l’ edifici Mar Grau, de la Plaça de Granollers, i després al carrer d’ Argentona. Era regentada per Romuald Sancho i Forner, de Badalona, persona i mestre exemplar, dominador de diferents disciplines, que havia estat professor del Col.legi Salesià de Sant Antoni de Pàdua.

S'havia casat amb Trinitat Caballé i Griñó. Fills seus serien Agustí, representant de la titularitat de l' Escola "Sol Ixent”, Cosme-Damià, Consol, Josep, Montserrat, Joan Mª i Jaume.

Romuald Sancho i Forner va morir el 1969, als 48 anys.