SANROMÀ, CAN

 

Casal del carrer de Bonaire, de clars elements barrocs, que fou l’ estatge de la família Partella i també després, dels Sanromà.

Potser el més conegut dels Partella va ser Jaume, mercader, fill de Bartomeu Partella, es va casar tres vegades. La tercera, amb Paula Febrer (darreries del XVII). Tingueren tres fills: Jaume, batlle reial, que es casà amb Marianna Sala; Antoni, rector de Santa Maria, entre 1647 i 1685, promotor [1] de l'ampliació del temple gòtic i Mariàngela, que es casà amb Domènec Sanromà, pagès de Tiana.

El seu fill Bru Sanromà i Partella, Ciutadà Honrat de Barcelona (1675), Cap Militar al 1705 i Congregant dels Dolors, es casaria després amb Maria Palau Arnau i Tria, pares de Jaume Sanromà Palau i Arnau.

La Casa Partella, actual núm. 25, un dels casals barrocs més interessants d'aquell carrer, serà coneguda també com Can Sanromà.[2]

 

 

 [1] SOLER I FONRODONA, Rafael: "El retaule de Sant Nicolau a Santa Maria de Mataró". FULLS/36. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener 1990. pàgs. 27-32.

[2] REIXACH I PUIG, Ramon: "Els pares de la República...". Op. Cit. pàgs. 77, 78 i 395.