SANT JAUME, FONT DE

 

Es troba al terme municipal d’ Argentona i concretament al Veïnat –precisament- de Sant Jaume de Traià, molt a prop de Can Boba. S’ hi accedeix a través del Camí de Sant Jaume de Traià, que surt de la carretera de Mataró a Granollers i que passa per les immediacions de Can Polsaguera, de Can Llei i de Can Notxa.

Damunt de la font, un mosaic representa Sant Jaume Apòstol, una composició que es va refer a partir del 1939. Cal dir que al veïnat s’ hi troben restes d’ una petita església construïda el segle IX, que antigament estava dedicada a Sant Cugat i després a Sant Jaume. [1]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 80.