SANT JORDI, MAS

 

Casa residencial del Centre de Formació i Prevenció de Menors, situada a la part alta de Cerdanyola, als carrers precisament dit del Mas Sant Jordi i Berguedà. D’ alguna manera dóna també nom a la Urbanització Mas Sant Jordi, de cases en filera.

Des de fa uns anys, els seus residents i les activitats que s’ hi desenvolupaven van ser traslladades al carrer Castaños, en els locals de la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat. El nou centre és conegut com un CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa), institució per a la guarda i educació dels menors als quals s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució. Centres de reinserció social coneguts, a Mataró, podrien ser el de Formació i Prevenció, el d’ acollida de Sant Pau, el de Can Soleret o el GEO de la Fundació Maresme… entre altres.[1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Centres-d'insercio-social-2107.html