SANTA MARIA, TORRENT

 

També és referenciat (1082) com el “que baixa de Cirera”, segons nota de la historiadora Coral Cuadrada.[1]

D’ aquestes mateixes èpoques o tal vegada documentats uns segles més tard són, a Mataró, el torrent “del pou” (1053), el “forcat” (1253), el “Gatell” (1347) o el “dels salts” (1369), no sempre fàcils d’ identificar.

 

 

 [1] CUADRADA, CORAL: “El Maresme medieval...”. Op. Cit. pàg. 39.