SANTES, FUNERÀRIA DE LES

 

Fundada l’ any 1854, als anys trenta del segle passat i fins l’ any 1943, es localitzava al carrer d’ en Pujol núm. 38. N’ havia estat propietari August Ribas i Mustarós i després el seu fill i successor August Ribas i Monclús.

Aquest darrer va ser secretari de l'Agrupació Científico-Excursionista, a partir de 1922. Es casaria amb Antònia Vilardebó i Calls i va ser el pare de Josep, de Mª Assumpció, d’ Antoni; de Mª Carme, d’ August i de Montserrat.

De tota manera, la funerària més coneguda de Mataró ha estat La Sepulcral, convertida després en Cabré i Junqueras.