SASTRE, CAL

 

Masia ubicada on hi ha ara la Via Sèrgia, núm. 20 de les Hortes del Camí Ral. Forma part del patrimoni municipal i està qualificada com a bé per a ús públic. És una antiga edificació, d’ uns 350 metres quadrat en la seva planta baixa, amb cossos afegits i amb biguetes de formigó i bigues alveolades. També té voltes d’ obra.

La segona planta està coberta amb bigues de fusta i solera de maó, formant el pendent de la teulada. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/noticia/2004/02/noticia6419.html