SCARP, MAS

 

Es troba documentat a Traiŕ, al segle XIV, al costat d’ altres masos com els Oller, Torner, Salvador, Alegra, Mataró i Agell. De més endavant -ja escrit Escarp- als segles XVI i XVII, en coneixem detalls de la seva ubicació: Zona de Traiŕ-Bera. Sabem també que limitava amb els masos Alegre i Agell.

D’ aquesta čpoca tenim noticies també dels masos Camps i Rispau, aquest darrer a la zona de Cerdanyola.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: « Mataró en la Catalunya del segle XVII ». Op. Cit. pŕgs. 72 i 75.