SEGURETAT SOCIAL, OFICINES

 

Es localitzen al carrer Jaume Balmes núm. 34 de Mataró, fent cantonada amb el carrer de Damiŕ Campeny. Es tracta d’ una de les 102 oficines que aquest organisme té establertes a la denominada província de Barcelona, per a la realització de qualsevol trŕmit relacionat amb la vida laboral de les persones afiliades (expedients personals, certificats, jubilacions, altes o baixes definitives o temporeres…).[1]

 

 

 [1] http://www.cita-previa.es/seguridad-social/mataro-calle-jaume-balmes-307