SELVA, CAN

 

Es troba al terme municipal de Dosrius, un xic enlairada (uns dos-cents metres d’ altitud), a la banda esquerra de la Riera de Can Rimbles i al peu del Turó Cabra, no pas lluny de l’ ermita de Sant Llop. És del segle XVIII, amb posteriors modificacions, corresponents al XIX. Té base rectangular, amb planta baixa i pis cobert amb teula àrab, a dues vessants.[1] Cases de pagès del seu entorn serien Can Bigues, Ca l’ Estaper, Ca l’ Areny i Can Gel.

 

 

 [1] http://www.diba.cat/documents/429042/59d92bd4-5d57-4f07-a374-f380b2d80e2e. (Fitxa núm. 105)