SEMPRONIANA, CA LA

 

Es troba al terme municipal d’ Argentona i concretament al Veïnat de la Pujada, que és la part baixa de Traià, a la riba esquerra de la Riera d’ Argentona.

Altres cases del Veïnat de la Pujada, prou conegudes, són Can Cabanyes, Can Comalada, Can Bellatriu, Can Marfà, Can Pau Brut, Can Castells, Can Martí o Cal Desterrat. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.